TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG
NGÂN HÀNG SỐ VIỆT NAM
NĂM 2020

BÁO CÁO TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG
NGÂN HÀNG SỐ VIỆT NAM 2020

Báo cáo “Toàn cảnh thị trường Ngân hàng số Việt Nam năm 2020" do YouNet Media độc quyền phát hành nhằm cung cấp cho các marketer một bức tranh toàn cảnh về dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam và xu hướng của người tiêu dùng trong sử dụng ngân hàng số. 

Tổng quan thị trường Ngân hàng số trên social media năm 2020

Phân tích chi tiết & đánh giá hoạt động của Top 10 Ngân hàng trong quảng bá ngân hàng số

Phân tích nhu cầu người dùng Ngân hàng số


Kinh nghiệm đúc kết - Bài học truyền thông thành công cho các thương hiệu

  • Ngôn ngữ báo cáo: tiếng Việt
  • Số trang: 70
  • Phương pháp nghiên cứu: Social listening, desk research.
  • Thời gian nghiên cứu: Quý 3 và Quý 4/2020
  • Phạm vi nghiên cứu: thị trường Việt Nam

BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

Đại dịch COVID-19 đã góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng, gia tăng sử dụng các dịch vụ thanh toán không tiếp xúc, đẩy mạnh thanh toán phi tiền mặt, và là đòn bẩy cho ngân hàng mạnh mẽ hơn trong chuyển đổi số. Trong cuộc cạnh tranh tăng tốc chuyển số, việc nghiên cứu thị trường ngân hàng số đang chuyển đổi ra sao sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các ngân hàng để nắm bắt nhu cầu sử dụng ngân hàng số của người dùng và tạo lợi thế cạnh tranh. 

Việc nắm bắt những tính năng sản phẩm, thông điệp và chiến thuật quảng bá nào đang được những ngân hàng này sử dụng sẽ là gợi ý hữu ích để marketer ngành ngân hàng lên chiến lược cho năm 2021.

  • Chiến thuật truyền thông hiệu quả nào được Top các ngân hàng sử dụng?
  • Diễn biến xu hướng thảo luận - phản ứng người dùng Ngân hàng số trên social media?
  • Nhu cầu quan tâm và rào cản nào người dùng đối với Ngân hàng số?Bài học kinh nghiệm nào dành thương hiệu lên chiến lược 2021?

Liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn và báo giá